Danh mục lưu trữ: Người thầy đầu tiên – Chuyngyz Aytmatov

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần kết

 Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần kết

Người thầy đầu tiên (tiếng Nga: Первый учитель) là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Chyngyz Aytmatov, sáng tác năm 1962.

Nguồn: http://tuoitre.vn/

Đọc tiếp Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần kết

Advertisements

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 4

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 4

Người thầy đầu tiên (tiếng Nga: Первый учитель) là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Chyngyz Aytmatov, sáng tác năm 1962.

Nguồn: http://tuoitre.vn/

Đọc tiếp Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 4

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 3

 Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 3

Người thầy đầu tiên (tiếng Nga: Первый учитель) là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Chyngyz Aytmatov, sáng tác năm 1962.

Nguồn: http://tuoitre.vn/

Đọc tiếp Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 3

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 2

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 2

Người thầy đầu tiên (tiếng Nga: Первый учитель) là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Chyngyz Aytmatov, sáng tác năm 1962.

Nguồn: http://tuoitre.vn/

Đọc tiếp Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 2

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 1

Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 1

Người thầy đầu tiên (tiếng Nga: Первый учитель) là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Chyngyz Aytmatov, sáng tác năm 1962.

Nguồn: http://tuoitre.vn/

Đọc tiếp Người thầy đầu tiên – Chyngyz Aytmatov – Phần 1