Danh mục lưu trữ: Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi

Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi

Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi

Bình Ngô đại cáo (chữ Hán: 平吳大誥) là bài cáo của Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh, giành lại độc lập cho Đại Việt.

Đọc tiếp Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi

Advertisements